Testimonial


Ek kan met die grootste vrymoedigheid vir Vilia Reynolds aanbeveel vir enige persoon wat deur trauma al was in jou lewe. Die invloed wat traumatiese gebeure deur jou lewe soms nalaat,besef jy nie altyd totdat jy dalk voor situasies te staan kom wat daardie diep gewortrelde seer weer terug bring en jou kelder. Sonder die Here en mense soos Vilia wat jou help en bemoedig en die nodige hulpmiddels bied om uit daardie groef te kom,sou my lewe 'n baie ander wending geneem het,daarom eer ek die Here vir Sy Genade dat Hy haar gebruik het om my te help om deur daardie trauma te werk en my geleer het hoe om myself te bemagtig en nou ook ander by te staan. Vilia is so fyn ingestel om te hoor dit wat jy nie eens kan spreek en dis wat eķ so waardeer. Sy word nie net n konfidant maar 'n goeie vriendin. Geen oordeel maar begrip en inspraak en leiding is wat haar so uitsonderlik maak. Ek gun almal dit om deur haar sessies geinpakteer te word, Dis lewens veranderend. Dankie Vilia,deur die Here het jy my lewe help heelmaak.

Allouise, South Africa

V.Y.R Behavioural Consultingu

V.Y.R Behavioural Consulting

Hi, I am Vilia Y Reynolds, a Professional Learning Development Trauma Practitioner specialising in trauma coaching and commonly referred to as a Trauma Life Coach. I am a Certified Trauma Incident Reduction Facilitator (TIRF) and a registered member of the Professional Excellence Team of Trauma Practitioners of TIRA and TIRA-SA.

I have over 40 years of experience in learning and development. I have honed my expertise in guiding individuals towards healing and growth. My unique therapeutic approach, the Wardrobe of Love Life-Coaching Model® WoL™, blends multiple techniques from Applied Metapsychology to support individuals on their transformative journeys. My dedication to continuous learning and development ensures I remain at the forefront of trauma education and life coaching knowledge. Based on principles of compassion and proficiency, I provide a safe space for individuals to address trauma, reduce life stress, and unlock their true potential, empowering them to lead fulfilling lives.

Contact

Thank you for your interest in my Learning Development Specialist business. If you have any questions or would like to learn more about my Trauma Facilitating and Life Coaching programs, we are here to assist you. Please fill out the contact form below, and my dedicated team will respond to your inquiry promptly. Your privacy and confidentiality are of utmost importance to us. We are committed to providing a safe and supportive environment for your personal growth and healing journey. We look forward to connecting with you and supporting you in achieving your goals.